รวมพลังสตรีเมืองนนท์ เดินเข้าวัด ร่วมใจกันแจก แลก แบ่งปัน รักใครให้ปลูกผัก - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Friday, July 24, 2020

รวมพลังสตรีเมืองนนท์ เดินเข้าวัด ร่วมใจกันแจก แลก แบ่งปัน รักใครให้ปลูกผัก

วันที่  24 กรกฎาคม  2563  ณ วัดขวัญเมือง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คนนนท์แบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย  พร้อมด้วยนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด นางสุขศรี เดชฤดี หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการอำเภอ  ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีตำบล/เทศบาล และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน 
ความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรมสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย  นั้นเพื่อต้องการเน้นย้ำสตรี และสมาชิกในครัวเรือนร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตนเอง ซึ่งจะได้บริโภคผักที่ปลอดสารพิษ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ หากมีเหลือก็สามารถนำไปแบ่งปัน และเพื่อเป็นการขยายผลแห่งความสำเร็จของกิจกรรมปลูกผักสวนครัว และขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะที่ 2 ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 5 ธันวาคม 2563 
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้ตัวแทนของอำเภอทั้ง 6 อำเภอเพื่อนำไปจัดตั้ง “กองทุนสตรี กองทุนเมล็ดพันธุ์” สำหรับนำไปต่อยอดและขยายผลเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวระดับอำเภอ , การปรุงอาหารจากพืชผักปลอดภัย เมนูผัดผักบุ้งไฟแดง และยอดทานตะวันอ่อนผัดน้ำมันหอย โดยพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ,ประธาน กพสจ.จังหวัดนนทบุรี และประธาน กพสอ.อำเภอเมืองนนทบุรี  ,การแลกเปลี่ยนต้นพันธุ์พืชผัก (ช้อปปิ้งพันธุ์พืชผักที่ชอบ) นอกจากนี้ยังได้แจก Gift Set เมล็ดพันธุ์ผัก “รักใครให้ปลูกผัก” กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ 
 
#รักใครให้ปลูกผัก 
#สตรีเมืองนนท์แบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัย 
#พจ_นนท์ตามมาเชียร์

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน...

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages