จังหวัดนนทบุรี จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี รวมพลังร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดนนทบุรี จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดนนทบุรี รวมพลังร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ มอบหมายให้นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน   ผู้นำองค์กรเครือข่ายในชุมชน พี่น้องประชาชน และนักเรียน  นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี    ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ใน"โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563" ของกรมการพัฒนาชุมชน 
โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนนทบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี   และวัดสวนแก้ว ซึ่งมีจุดรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ อำเภอบางบัวทอง และ วัดสวนแก้ว  อำเภอบางใหญ่  โดยมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาคจำนวน 169 รายสามารถได้ปริมาณโลหิตรวม 36,450 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และอวัยวะ จำนวน 3 ราย
สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทำความดี มีจิตสาธารณะ และเพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่  
#พช_นนทบุรีร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการบริจาคโลหิต
#นนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

สถานี พช.CNS นนทบุรี รายงาน...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages