ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 2-6 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 27 July 2020

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) 2-6 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

กลไกของงานวิจัยและนวัตกรรม จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถก้าวผ่านวิกฤต สู่โอกาสภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL NEW LIFE ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่สังคมในมิติใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
2-6 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

#Thailandresearchexpo2020 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #วช.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages