กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ย่านทองหล่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนเฟส 5 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Tuesday, July 21, 2020

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ย่านทองหล่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนเฟส 5


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ย่านทองหล่อ ตรวจสอบสถานบันเทิง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการผ่อนปรนเฟส 5
คืนวานนี้ (20 กรกฎาคม 2563) นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และรองหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่จากสำนักสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตวัฒนา เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีทองหล่อ พร้อมด้วยกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองร้อยทหารสารวัตรสนาม 4 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร ร่วมลงพื้นที่สถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิงและร้านอาหาร ในซอยทองหล่อ 16 ย่านสุขุมวิท 55 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบการหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 ทั้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และมาตรการห้ามโฆษณา และห้ามจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินมาตรการ ทั้ง 8 ร้าน พบว่า ทุกร้านมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด ทั้งการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ใน platform “ไทยชนะ” เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการได้ทุกคน จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ รวมถึงการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม แต่ในบางร้านยังมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ จึงได้มีการแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป รวมถึงการตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 โดยขอให้มีการจัดสถานที่ให้ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าผู้ใช้บริการไม่สูบบุหรี่ภายในพื้นที่สถานประกอบการ ซึ่งเป็นการลดโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรค COVID–19 ได้อีกวิธีหนึ่ง
กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการทุกแห่ง และประชาชนผู้เข้าใช้สถานที่ ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายย่างเคร่งครัด โดยหากพบการสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ร้านอาหาร ผับ บาร์ สถานบันเทิง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 42 และหากเจ้าของสถานประกอบการไม่ดำเนินการจัดให้สถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 หากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมาย    

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค      โทร. 02 590 3852

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages