ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 31 July 2020

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

🇮🇩 อินโดนีเซีย  +2,381 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 104,432 ราย) 
   🇵🇭 ฟิลิปปินส์  +1,813 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 85,486 ราย) 
   🇸🇬 สิงคโปร์  +334 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 51,531 ราย)
   ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

   🇲🇾 มาเลเซีย  +13 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,956 ราย) 
   🇹🇭 ไทย  + 1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,298 ราย) สถานการณ์ควบคุมได้

   🇻🇳 เวียดนาม  +13 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 459 ราย)
   🇰🇭 กัมพูชา  +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 226 ราย)
   🇧🇳 บรูไน  +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
   🇱🇦 ลาว  ผู้ติดเชื้อน้อย
   🇲🇲 พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages