ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เปิดให้บริการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ขึ้นทะเบียน novel Food - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย ม.มหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เปิดให้บริการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ขึ้นทะเบียน novel Food


ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะเป็นต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นรากฐานสำหรับต่อยอดไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารมีผู้ผลิตรายใหม่จำนวนมาก ที่ผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด แต่โดยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอน ที่มีความสำคัญตลอดจนกระบวนการเตรียมการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของตนเองนั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) จึงมีโครงการสนับสนุนให้กับกลุ่ม SMEs ด้านอาหาร ที่มีวัตถุดิบที่ไม่เคยเป็นอาหารหรือนำไปทำเป็นอาหารมาก่อน ซึ่งกลุ่มนี้จะเข้าข่ายอาหารใหม่ ที่เรียกว่า NOVEL FOOD ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มนี้ถ้าต้องการวางขายในท้องตลาดจะต้องมีการขอรับรองอาหารใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน โดยที่ผู้ประกอบการต้องนำอาหารใหม่มาขอยื่นตรวจประเมินความปลอดภัยก่อน โดยศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center; TRAC) สถานที่ตั้งคือสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ที่อย.ให้การรับรองทำหน้าที่จัดทำรายงานประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายอาหารใหม่ และคอยให้คำปรึกษาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผ่านการให้บริการทางวิชาการของสถาบันโภชนาการเพื่อให้ได้รับการขึ้นทะเบียนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทใหญ่ๆ จะไม่ค่อยประสบปัญหาในเรื่องของการขึ้นทะเบียน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีนักวิชาการด้านความปลอดภัยอาหารที่คอยดูแลในการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเฉพาะ ในทางกลับกันกลุ่มของ SMEs จะพบปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเพื่อการขึ้นทะเบียน ทำให้สูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากเมื่อทำงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วไม่สามารถผ่านเกณฑ์อาหารใหม่ของอย. ทาง TCELS เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาตรงนี้ จึงได้ร่วมมือกับ TRAC ให้การสนับสนุนกลุ่ม SMEs ด้านอาหารใหม่(NOVEL FOOD) หานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลให้คำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่มีผลิตภัณฑ์เข้าข่ายอาหารใหม่ ตลอดจนยื่นข้อเสนอโครงการเตรียมข้อมูลประเมินความปลอดภัย เพื่อยื่นขอรับรองอาหารใหม่ให้ได้ตามเกณฑ์ของ อย. ทั้งนี้ปีนี้จะมีการสนับสนุนทุนให้ SMEs จำนวน 10 ทุนโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center; TRAC) ที่ตั้งสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-800-2380 ต่อ 119


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages