🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍


🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 603,657 ตัวอย่าง คิดเป็น 9,064 ตัวอย่างต่อ

ประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

▶️ในระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 35,363 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 179 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages