รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 24,104 ราย

(เพิ่มขึ้น 201 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 96 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 16 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 89 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่13,634ราย)


เสียชีวิตรวม 80 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน

ผู้เสียชีวิต)

รักษาหายป่วยแล้ว 19,799 ราย(82.14%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 885 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,225 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 96 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก กรุงเทพมหานคร(16) สมุทรสาคร(56) ตาก(23) นนทบุรี(1) สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(6) ชลบุรี(9)และ สมุทรปราการ(1)  มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศปากีสถาน 1  ราย

- จากประเทศซูดาน  1  ราย

- จากประเทศญี่ปุ่น 1  ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 7  ราย

- จากประเทศรัสเซีย 1  ราย

- จากประเทศตุรกี 1  ราย

- จากประเทศสวีเดน 3  ราย

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1  ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 107.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.3 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 79.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ74.0)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 96,806  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 483,200 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,760  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 97

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 114 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 141,487 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 80 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,181 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 251,604 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,288 ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 478 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 45 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 4 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 27 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages