จีเอ็ม ประเทศไทย ปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 5 October 2020

จีเอ็ม ประเทศไทย ปันน้ำใจ บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิกระจกเงา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลน

จีเอ็ม ประเทศไทย มอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นกว่า 3,000 ชิ้น มูลค่ากว่ 200,000 บาท แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

สิ่งของที่นำไปร่วมบริจาคได้แก่ หมอน, ผ้าห่ม, ถุงนอน, เสื้อผ้า, กระติกน้ำ และของใช้จำเป็นอื่นๆ จะถูกนำไปช่วยเหลือตามเครือข่ายต่างๆของมูลนิธิ อาทิ ชุมชนที่ขาดแคลน, กลุ่มคนไร้บ้านรวมถึงโรงเรียนยากไร้ในเครือข่าย 

เมื่อเร็วๆ นี้  จีเอ็ม ประเทศไทยร่วมมือกับมูลนิธิกระจกเงา ที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคม โดยร่วมมอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นกว่า 3,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

สิ่งของที่นำไปร่วมบริจาคได้แก่ หมอน, ผ้าห่ม, ถุงนอน, เสื้อผ้า, กระติกน้ำ และของใช้จำเป็นอื่นๆ โดยของบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปช่วยเหลือตามเครือข่ายต่างๆ ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ขาดแคลน, กลุ่มคนไร้บ้าน, กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง, โรงเรียนยากไร้ในเครือข่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

มูลนิธิกระจกเงาเป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิมนุษยชน หรืองานพัฒนาอาสาสมัครต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในสังคม และช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น มูลนิธิกระจกเงา ประกอบไปด้วยหลากหลายโครงการภายใต้มูลนิธิ อาทิ โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง, โครงการอ่านสร้างชาติ, โครงการอาสามาเยี่ยม และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย 

คุณวีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า “มูลนิธิกระจกเงาขอขอบคุณจีเอ็ม ประเทศไทย ที่ได้มาบริจาคในวันนี้ ซึ่งสิ่งของทั้งหมดที่เราได้รับจะนำไปสานต่อพันธกิจของมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ การได้เห็นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนต่อประเด็นต่างๆ ในสังคมทำให้เรามีกำลังเสริมในการดำเนินงาน และเป็นกำลังใจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกระจกเงา การบริจาคจากจีเอ็ม ประเทศไทยในวันนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ บริษัทจีเอ็ม ประเทศไทย หวังว่าสิ่งของซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือและบรรเทากลุ่มคนที่ยากลำบากรวมถึงลดค่าใช้จ่ายบางประการได้ 

“บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทจีเอ็ม ประเทศไทยขอขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาที่ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมาโดยตลอด บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเสริมสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป” คุณเฮกเตอร์ บีจาเรียล ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages